Em 19t thân hình khỏe mạnh vẫn tập gym hàng ngày nhưng mỗi lần quan hệ chỉ đươc mấy phút là đã ra rồi. Em nghe nói có cách quan hệ lâu suất tinh mà lại không cần dùng thuốc, toàn có tạc dụng phụ. Không biết cách này có hiệu quả bằng dùng thuốc không, có khỏi hẳn được không hay chỉ khắc phục được một thời gian thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *