Admin cho hỏi mình hiện hay 23t người hơi béo một chút. Mình quan hệ với vợ thì rất nhanh xuất tinh ra, vợ mình có bảo mình tìm hiểu cách quan hệ với vợ được lâu đi vì chuyện này ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Vậy nên mình muốn nhwof admin tư vấn về những cách này cho mình. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *