Admin cho hỏi mình hiện hay 23t người hơi béo một chút. Mình quan hệ với bạn gái thì cương dương rất lâu, bạn gái mình có bảo mình cương dương kéo dài như vậy thì rất dễ liệt dương Không biết vợ mình nói như thế có đúng không và nếu đúng thì mình nên chữa triệu chứng này như nào. Thanks admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *