Tôi mới lấy vợ nhưng quan hệ thì rất nhanh xuất tinh, tôi tìm trên mạng làm gì để lâu suất tinh thì thấy có bài về những loại thuốc của trang này nhưng không rõ có hợp với tôi không. Tôi muốn nghe thêm lời khuyên từ bác sĩ. Hiện tại tôi 26t đang làm kĩ sư xây dựng. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *