Tôi mới lấy vợ nhưng quan hệ thì rất nhanh xuất tinh, tôi phải làm sao tránh suất tinh sớm. Tôi có người bạn đi Mỹ về mua cho thuốc ở bên đó nhưng không rõ có hợp với tôi không. Tôi muốn nghe thêm lời khuyên từ bác sĩ. Hiện tại tôi 26t đang làm kĩ sư xây dựng. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *