Admin cho hỏi mình hiện hay 23t người hơi béo một chút. Mình quan hệ với bạn gái thì rất nhanh xuất tinh ra, admin cho mình hỏi suất tinh sớm là bao lâu. Minh muốn chữa bệnh này thì nên dùng thuốc gì để có hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *